• Dự án
GKWM Softener 1Qhr Ro system 1Qhr Uv sistem
General Khant Win
Pyi, Myanmar
 • Sản xuất nước uống tinh khiết từ nước giếng
 • Công suất 1 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước loại bỏ cặn bẩn, chất gây màu, chất hữu cơ và độ cứng
 • Hệ thống lọc RO
 • Thiết bị khử trùng UV
 • Ngày lắp đặt: 09/2017
SICP 1 Softener 5Q hr Ozone system
Công ty TNHH Swan House (1992)
Chon Buri, Thailand
 • Làm mềm nước và sản xuất nước uống tinh khiết từ nước ngầm
 • Công suất 4.5 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước để loại bỏ cặn bẩn, chất gây màu, chất hữu cơ và độ cứng
 • Hệ thống lọc RO
 • Hệ thống khử trùng, khử khuẩn Ozone
 • Ngày lắp đặt: 06/2017
softener p24 ufSystem UvSystem 260px
Công ty TNHH Phu Suk
Surat Thani, Thailand

 • Sản xuất nước khoáng từ nước ngầm
 • Công suất 6 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước loại bỏ cặn bẩn, chất gây màu và chất hữu cơ
 • Hệ thống siêu lọc UF
 • Thiết bị khử trùng UV 
 • Ngày lắp đặt: 06/2017
Don gnai Softener 4Qhr Ro system 96Qhr Ozone systems
Công ty CP Nhựa Đồng Nai
Đồng Nai, Việt Nam
 • Xử lý nước tinh khiết từ nước máy
 • Công suất 6 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước loại bỏ cặn bẩn, chất gây màu, chất hữu cơ, độ cứng & muối
 • Hệ thống lọc RO
 • Thiết bị khử trùng UV
 • Hệ thống khử trùng, khử khuẩn Ozone
 • Ngày lắp đặt: 05/2017
HDVD 1 Softener 025Qhr Ro system 025Qhr
Công ty Hoá dầu Việt Đức
Đồng Nai, Việt Nam
 • Xử lý nước tinh khiết từ nước máy
 • Công suất 0.6 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước loại bỏ cặn bẩn, chất hữu cơ và độ cứng
 • Hệ thống lọc RO với công suất 0.25 m3/giờ
 • Ngày lắp đặt: 05/2017
pro44 12q softener p12
Công ty TNHH DV Cấp nước Ban Dung
Udon Thani, Thailand

 • Sản xuất nước uống tinh khiết từ nước giếng
 • Công suất 1.5 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước để loại bỏ cặn bẩn, chất hữu cơ và độ cứng
 • Hệ thống lọc nước RO
 • Thiết bị khử trùng UV
 • Ngày lắp đặt: 07/2016
 WIMF Softener 0105Qhr Ro system05Qhr
Win Food, Tập đoàn UGM
Yangon, Myanmar
 • Sản xuất nước uống tinh khiết từ nước giếng
 • Công suất 1.5 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước loại bỏ Cặn bẩn, chất gây màu, chất hữu cơ và độ cứng
 • Hệ thống lọc RO 
 • Thiết bị khử trùng UV
 • Ngày lắp đặt: 01/2015
KW 1 Softener 0105Qhr Ro systems 05Qhr
Ko Kyaw Win
Yangon, Myanmar
 • Sản xuất nước uống tinh khiết từ nước ngầm/ nước giếng
 • Công suất 1.5 m3/giờ
 • Thiết bị làm mềm nước loại bỏ cặn bẩn, chất hữu cơ và độ cứng
 • Hệ thống lọc RO
 • Thiết bị khử trùng UV
 • Ngày lắp đặt: 01/2016