he-thong-cham-hoa-chat

Hệ thống châm hóa chất

Series CDS

 • Công suất đầu ra có thể điều chỉnh hoàn toàn lên đến 12 Lit/giờ
 • Chức năng điều khiển bằng tay để kiểm soát thời gian, nồng độ
 • Thiết bị bảo vệ quá nhiệt điện từ, tự khởi động lại
 • Van lắp rời
 • Bao gồm ống PVC và bồn PE
 • Công tắc thời gian chính xác.

Tải Catalogue


  

Chemical Dosing SystemThành phần hệ thống CDS

 • Bơm màng
 • Bồn PE
 • Hóa chất tùy chọn

Diaphragm Pump LMIThành phần của bơm màng

 • Đầu bơm : PVC
 • Màng : Teflon-faced
 • O-Rings: Polyprel
 • Balls: Ceramic
 • Phụ kiện nối : PVC
 • Ống : Clear PVC / White PE
 • Bồn / Bao : Polyethylene

chemical Dosing LMI PumpYêu cầu tùy chỉnh

 • Công suất riêng biệt
 • Bơm riêng biệt (thương hiệu, model, số lượng)
 • Bồn riêng biệt (kích cỡ, vật liệu, số lượng)
 • Hóa chất riêng biệt
 • Cấu hình hệ thống định lượng riêng biệt

Cáu cặn màng và hóa chất yêu cầu

     Có bốn loại cáu cặn màng thường gặp đối với quá trình vận hành màng RO và UF: cặn, sinh học, vô cơ và hữu cơ.

     Cặn bám bẩn gây nên do chất rắn lơ lửng, chất keo, và độ đục có thể làm giảm bởi keo tụ, lắng và lọc. Các phương pháp làm sạch thông thường cho sự bám bẩn này là thổi khí và rửa ngược.

     Bám bẩn sinh học gây nên do sự phát triển của các vi sinh vật, có thể làm giảm bằng cách sử dụng hóa chất trên đường ống: clo, chất diệt khuẩn hoặc loại bỏ chất dinh dưỡng bằng cách sử dụng PAC, GAC hoặc keo tụ. Phương pháp làm sạch thông thường để loại bỏ sự bám bẩn sinh học là CEB - rửa ngược kết hợp với hóa chất với những chất oxy hóa hoặc diệt khuẩn (Cl2, H2O2, SBS).

     Bám bẩn vô cơ gây ra do sự kết tủa của các chất vô cơ trên màng, có thể làm giảm bằng cách sử dụng các chất oxy hóa/ kết tủa và lọc như tiền xử lý với UF hoặc trong một số trường hợp sử dụng nước với độ cứng thấp với chất kiềm và CEB. Phương pháp làm sạch phổ biến để loại bỏ sự bám bẩn vô cơ là CEB với acid ở pH bằng 2 (HCl, H2SO4, Citric, Oxalic Acid).

     Bám bẩn hữu cơ gây nên do sự hấp phụ các chất hữu cơ trên màng(phù sa, acid hữu cơ, humus), có thể xử lý bằng cách sử dụng PAC, GAC hoặc chất keo tụ. Phương pháp làm sạch phổ biến để loại bỏ sự bám bẩn vô cơ là CEB với kiềm ở pH 12 (NaOH).

 

Thông tin đặt hàng
Mã sản phẩm Hóa chất Công suất
(L/giờ)
Áp suất
(Bar)
Cỡ bồn
(Lit)
AF-CDS-01 Cl2
12 1.5 200
AF-CDS-02 NaOCl 12 1.5 200
AF-CDS-03 C6H8O7  12 1.5 200
AF-CDS-04 NaOH 12 1.5 200
Cl2 = Chlorine, NaOCl = 0.2% Sodium hypochlorite, C6H8O7 = 2% Citric acid, NaOH = 0.1% Sodium Hydroxide